Sileo (dexmedetomidin)

For lindring av akutt engstelse og redsel utløst av uvant lyd.

SILEO® er det første veterinærpreparatet som er godkjent for lindring av akutt engstelse og redsel hos hund utløst av uvant lyd.


Dokumentert effekt på et velkjent problem
I en studie svarte nesten halvparten av de spurte hundeeierne at hunden deres viste minst ett tegn på atferdsendring som vanligvis er assosiert med lydangst ved for eksempel fyrverkeri, tordenvær eller geværskudd.1

 
Lydangst gir fysiologiske forandringer
Skuddredde hunder hadde forhøyede verdier av flere fysiologiske parametere. Det indikerer at denne angsttypen har en alvorlig effekt på individets stressnivå, og at det er mulig å registrere angsttegnene med fysiologiske variabler.2

Les mer i FK-tekst
Ref:

1. Blackwell EJ, et al. (2013) Fear responses to noise in domestic dogs: Prevalence, risk factors
and co-occurrence with other fear related behavior. App Anima Behav Sci. 145(1-2):15-25.
2. Hydbring-Sandberg E, et al. (2004) Physiological reactions to fear provocations in dog.
J Endocrinol. Mar;180(3):439-48.