Behaviour

A calmer life with less fear!

Atferd hos hund og katt er et viktig fokusområde i veterinærmedisin. Orion Pharma har opparbeidet lang erfaring relatert til frykt, angst og stress hos hund og katt.

Dyrets atferd et tett knyttet til både dyrets og eiers livskvalitet. Hvordan atferden utvikles beror på mange faktorer deriblant genetikk og miljø. Trening er viktig for å forebygge eventuelle atferdsproblemer.  I tillegg kan bruk av feromoner, bestemte fôrtilskudd og legemidler være til god hjelp. Mer informasjon om våre handelsvarer og legemidler knyttet til terapiområdet atferd finnes under menyen: Behaviour

Sileo

Aptus Relax

Del gjerne våre filmer på sosiale medier.


Bestill materiell innen Behaviour
her