Alvegesic vet

Analgesi og sedasjon. Nærmere beskrivelse finnes i Felleskatalogen under indikasjon.

FK-tekst