Hest
Handelsvarer Beskrivelse
DIARSANYL Kosttilskudd ved mage- og tarmbesvær
Ikke reseptpliktige legemidler Beskrivelse
Reseptpliktige legemidler Beskrivelse
BORGAL Vet. Antibiotikum. FK-tekst
COMFORION® vet inj. NSAID for storfe, hest og gris. FK-tekst
DINOLYTIC® vet. Naturlig prostaglandin med luteolytisk effekt. FK-tekst
DOMOSEDAN® vet. Sedativum og analgetikum til hest og storfe. FK-tekst
HYLARTIL vet. Naturlig hyaluronsyre fra hanekam. Ved aseptisk ledd-/senebetennelse hos hest. FK-tekst
TILDREN Benresorpsjonshemmer, bisfosfonat, til hest. FK-tekst