Feliway Classic

FELIWAY® CLASSIC er et hjelpemiddel for å redusere kattens stressnivå og kan gi katten en følelse av trygghet i hjemlige og fremmede omgivelser.

FELIWAY® CLASSIC inneholder kattens ansiktsferomon. Når katten føler seg rolig og trygg i sine omgivelser (sitt territorium) viser den det ved å gni hodet mot f.eks. møbler, dørkarmer og gardiner. Da avsettes dette ansiktsferomonet, som er helt spesifikt for katter og som formidler en følelse av trygghet.

FELIWAY® CLASSIC kan brukes som et forebyggende tiltak eller i situasjoner der katten tidligere har vist tegn på engstelse eller usikkerhet. Katter viser uro gjennom å urinmarkere eller klore på uønskede steder i hjemmet. FELIWAY® CLASSIC bidrar til å redusere denne uroen, samt formidler en følelse av trygghet, slik at den negative atferden opphører.

Diffuser
Feliway diffuseren plasseres i det rommet katten oppholder seg mest. Feliway diffuser virker i cirka 4 uker og dekker en romstørrelse fra 50 - 70 kvm.

Spray
Feliway sprayes på de flater hvor katten urinmarkerer samt de flater som er spesielt utsatt for markering. Finnes i 20ml og 60ml. Sprayes kun på gjenstander og overflater. OBS! Spray aldri på katten!

Les mer om Feliway® Classic

Pakningsvedlegg