Kontaktinformasjon

Telefon: 40 00 41 90

E-post: norwebah@orionpharma.com

Besøksadresse
Sandakerveien 130
0484 Oslo

Postadresse
Postboks 4366 Nydalen
0402 Oslo

Fakturaadresse
Orion Pharma Animal Health AS
P.O. Box 313
FI-02101 Espoo
Finland

Fakturaer kan også sendes til oss på:orion.NO.P.100543-8@docinbound.com
Vær oppmerksom på at fakturaen må være vedlagt som pdf.