Når lyd blir skremmende

I en studie rapporterte nesten halvparten av de spurte dyreierne at hunden deres viste minst et tegn som er typisk når hunden utstettes for brå lyder som fyrverkeri, torden eller geværskudd.  1 Nå finnes det legemiddel som er registrert til hund for å lindre akutt angst og redsel forårsaket av lyd.
Kontakt din veterinær for mer informasjon.
 
1. *Blackwell EJ, et. Al. (2013) Fear responses to noises in domestic dogs: Prevalence, risk factors and co-occurence with other fear related behaviour. Appl Anim Behav Sci. 145 (1-2): 15-25