Vetergesic® vet.

Hund: Postoperativ analgesi, potensering av sentraltvirkende  sedativa.
Katt: Postoperativ analgesi.

FK-tekst