Vetergesic® vet.

Vetergesic er et langtidsvirkende opioid til hund og katt. Vetergesic inneholder buprenorfin. Buprenorfin er allerede i bruk i veterinærmedisinen, men er nå tilgjengelig som veterinærpreparatet Vetergesic®. Buprenorfin er en partiell µ-agonist med svært høy affinitet til reseptorene. Frigjøringen er langsom og virkningen derfor langvarig. Buprenorfin har flere positive egenskaper: ◾Utpreget analgetisk effekt, men ingen egen sedativ virkning i anbefalte doser. ◾I kombinasjon med andre sentralt virkende substanser (hypnotika,sedativa) potenseres deres sedative virkning. ◾Liten effekt på mage-/tarmmotiliteten. Vetergesic® gir effektiv og langvarig postoperativ smertelindring.

 


  FK-tekst