Versiguard Rabies vet.

Aktiv immunisering av hund, katt, storfe, gris, sau, geit, hest og ilder (≥12 uker) for å hindre infeksjon og død forårsaket av rabiesvirus.

FK-tekst