Trocoxil® mavacoxib

TROCOXIL® er COX2-hemmeren med dosering én gang i måneden. De to første dosene gis med 14 dagers intervall. Tyggetablett med indikasjon å behandle smerte og inflammasjon i forbindelse med degenerativ leddsykdom hos hund.

 

FK-tekst