Terramycin vet.

Antibiotikum för gris, nöt, fjäderfä och mink.

 

 FK-tekst