Stronghold®

Endektocid, avermektin, til hund og katt.

Selamektin, et semisyntetisk avermektin.
Selamektin paralyserer og/eller dreper en lang rekke virvelløse parasitter ved å forstyrre ledningsevnen i kloridionkanalene.Forstyrrer og bryter derigjennom den normale neurotransmisjonen. Der er også påvist effekt ovenfor loppens larver og egg samt ovenfor hjerteormens larver.

FK-tekst