Rimadyl® vet.

NSAID til hund. Tabletter som innholder carprofen for antiinflammatorisk og smertelidrende behandling av hund.


FK-tekst