Rimadyl® Bovis vet.

Ikke-steroid antiinflammatorisk middel med analgetisk og antipyretisk effekt. NSAID til storfe.

 

FK-tekst