Propomitor vet

Hund og katt: Generell anestesi ved kortvarige prosedyrer (≤5 minutter). Induksjon og vedlikehold av generell anestesi med inkrementelle doser etter effekt eller som CRI (constant rate infusion).

Induksjon av generell anestesi, der vedlikehold sikres ved bruk av inhalasjonsanestetika.

FK-tekst