Domosedan® vet.

Sedering og analgesi for undersøkelse, behandling og mindre kirurgiske inngrep hos hest og storfe. Premedikasjon før injeksjons- eller inhalasjonsanestesi hos hest.

FK-tekst