Domosedan® vet.

Sedativum og analgetikum til hest og storfe.

 FK-tekst