Domosedan® munngel

Sedasjon for bedre kontroll i forbindelse med ikke-invasiv veterinærbehandling og annen nødvendig håndtering hos hest.

FK-tekst