Domitor® vet.

Sedering og analgesi før undersøkelse, behandling og mindre kirurgiske inngrep. Kombinasjonsanestesi.

FK-tekst