Dexdomitor® 0.1 mg/ml

Mer eksakt dosering for dyr med lav vekt sammenliknet med Dexdomitor® 0.5 mg/ml. Sedativum og analgetikum til hund og katt.

FK-tekst