Comforion® vet.

NSAID for storfe, hest og gris.

.
FK-tekst