Clevor® (ropinirol)

Clevor® (ropinirol) er et reseptbelagt legemiddel for å fremkalle brekninger hos hund.

FK-tekst

Clevor doskort.

Klikk her for å bestille Clevor-materiell.