Chanox vet

Spedgris: Forebygging av klinisk koksidiose hos nyfødte grisunger på gårder med tidligere verifisert utbrudd av koksidiose pga. Isospora suis. 

Kalv: Forebygging av klinisk koksidiose og reduksjon av koksidiespredning hos kalver i melkeku-besetninger med tidligere verifisert koksidiose pga. Eimeria bovis eller Eimeria zuernii. 

Lam: Forebygging av klinisk koksidiose og reduksjon av koksidiespredning hos lam på gårder med tidligere verifisert koksidiose pga. Eimeria crandallis eller Eimeria ovinoidalis.

FK-tekst