Chanhold

Orions nye selamektin-preparat: Chanhold påflekkingsvæske til hund og katt

  • Hund: behandling av øremidd, pelslus, skabbmidd og adulte spolorm.
  • Katt: behandling av øremidd, pelslus, adulte spolorm og adulte intestinal hakeorm.
  • Hund og katt: Behandling og forebygging av loppeinfestasjoner og som en del av behandlingsstrategien ved loppallergidermatitt. Forebygging av sykdom knyttet til hjerteorm.

 

FK-tekst