Borgal vet

Infeksjoner hos storfe, sau, geit, hest, gris og hund forårsaket av mikroorganismer følsomme for trimetoprim og sulfadoksin, f.eks. luftveisinfeksjoner, nyre- og urinveisinfeksjoner, mage-tarminfeksjoner og metritt.

FK-tekst