Antisedan® vet.

Oppheving av sedasjon/analgesi og reetablering av normal tilstand hos hund og katt etter bruk av deksmedetomidin eller medetomidin.

FK-tekst