Småfe
Ikke reseptpliktige legemidler Beskrivelse
Reseptpliktige legemidler Beskrivelse
BORGAL Vet. Antibiotikum. FK-tekst
COVEXIN 8® vet. Vaksine mot klostridie infeksjoner hos sau og storfe.
Inneholder antigener fra 8 forskjellige klostridumarter. FK-tekst
DECTOMAX® vet. pour on Endektocid, avermektin, til storfe. FK-tekst
TERRAMYCIN® prolongatum inj. Tetracyklin til sau, effekt i minst 3,5 døgn FK-tekst
TERRAMYCIN® vet. pulver Tetracyklin til gris, sau, storfe, hund, katt, fjørfe og pelsdyr FK-tekst
VALBAZEN®  vet. Anthelmintikum til sau og storfe, benzimidazol. FK-tekst
VECOXAN Koksidiostatikum til sau og storfe. FK-tekst