Andre dyr
Handelsvarer Beskrivelse
Ikke reseptpliktige legemidler Beskrivelse
Reseptpliktige legemidler Beskrivelse
DECTOMAX® vet. pour on Endektocid, avermektin, til storfe. FK-tekst
TERRAMYCIN® vet. inj Tetracyklin til gris, sau og storfe. FK-tekst
TERRAMYCIN® vet. pulver Tetracyklin til gris, sau, storfe, hund, katt, fjørfe og pelsdyr FK-tekst