Storfe
Handelsvarer Beskrivelse
DIARSANYL Kosttilskudd ved mage- og tarmbesvær
REHYDION gel Rehydreringsvæske som opprettholder normal melkekoagulasjon og dermed sikrer kalvens tilvekst.
Ikke reseptpliktige legemidler Beskrivelse
Reseptpliktige legemidler Beskrivelse
BORGAL Vet. Antibiotikum. FK-tekst
COMFORION® vet inj. NSAID for storfe, hest og gris. FK-tekst
COVEXIN 8® vet. Vaksine mot klostridie infeksjoner hos sau og storfe.
Inneholder antigener fra 8 forskjellige klostridumarter. FK-tekst
DECTOMAX® vet. inj Endektocid, avermektin, til storfe, gris, sau og reinsdyr. FK-tekst
DECTOMAX® vet. pour on Endektocid, avermektin, til storfe. FK-tekst
DINOLYTIC® vet. Naturlig prostaglandin med luteolytisk effekt. FK-tekst
DOMOSEDAN® vet. Sedativum og analgetikum til hest og storfe. FK-tekst
ORBESEAL® vet. Til intern forsegling av spenen ved avsining, intramammarier. FK-tekst
RIMADYL® bovis vet. inj. NSAID til storfe. FK-tekst
SYNULOX® COMP vet intramamm Bredspektret penicillin til storfe ved mastitt pga. penicillinresistente stafylokokker. FK-tekst
Synulox® vet. inj Bredspektret penicillin, amoxicillin/klavulansyre, til storfe, gris, hund og katt. FK-tekst
SYSTAMEX Vet. Anthelmintikum til storfe. Brukes profylaktisk mot gastrointestinale nematoder og lungeorm hos førsteårsbeitende kalver.
FK-tekst
TERRAMYCIN® uterior Tetracyklin til gris, sau og storfe. FK-tekst
TERRAMYCIN® vet. inj Tetracyklin til gris, sau og storfe. FK-tekst
TERRAMYCIN® vet. pulver Tetracyklin til gris, sau, storfe, hund, katt, fjørfe og pelsdyr FK-tekst
VALBAZEN®  vet. Anthelmintikum til sau og storfe, benzimidazol. FK-tekst
VECOXAN Koksidiostatikum til sau og storfe. FK-tekst