Gris
Handelsvarer Beskrivelse
Ikke reseptpliktige legemidler Beskrivelse
Reseptpliktige legemidler Beskrivelse
BORGAL Vet. Antibiotikum. FK-tekst
COMFORION® vet inj. NSAID for storfe, hest og gris. FK-tekst
DECTOMAX® vet. inj Endektocid, avermektin, til storfe, gris, sau og reinsdyr. FK-tekst
DECTOMAX® vet. pour on Endektocid, avermektin, til storfe. FK-tekst
IMPROVAC® vet. Vaksine mot rånelukt
FK-tekst
NEO-GLETVAX Polyvalent vaksine mot E-coli hos spedgris. FK-tekst
Synulox® vet. inj Bredspektret penicillin, amoxicillin/klavulansyre, til storfe, gris, hund og katt. FK-tekst
TERRAMYCIN® vet. inj Tetracyklin til gris, sau og storfe. FK-tekst
TERRAMYCIN® vet. pulver Tetracyklin til gris, sau, storfe, hund, katt, fjørfe og pelsdyr FK-tekst