Småfe

BORGAL Vet.

BORGAL Vet. Antibiotikum.

Trimetoprim + sulfonamid til behandling av bakterielle infeksjoner hos storfe, geit, sau, hest, gris og hund.


FK-tekst